Discord

Join 0 other people!

Keys

Purchase keys for our HCF Server here!

Gamble Key

7.50 USD

Silver Key

0.10 USD

Gold Key

0.25 USD

Emerald Key

0.30 USD

Winter Key

0.40 USD

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok